Informacja o wstrzymaniu egzaminów na kategorię A, A1, A2, AM

Dodane przez ktumulka - wt., 30/11/2021 - 14:30

Kategoria

Informujemy, że w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zostały wstrzymane do dnia 28.02.2022 r. egzaminy praktyczne w zakresie kategorii A, A1, A2, AM prawa jazdy  ze względu na bezpieczeństwo osób egzaminowanych (zgodnie  z § 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach –DZ.U. z 2019r poz.1206).